Vad är XML-sitemap och webbplatskartor?

Vad är XML-sitemap?

Genom att skicka in en webblatskarta (sitemap) till Google Webmaster Tools hjälper du Google att förstå vilka sidor som finns på din webbplats så att de kan indexeras. Skickar du däremot inte in en sitemap kan det hända att inte alla sidor indexeras. Det innebär att du inte får lika mycket trafik som du skulle kunna få.

Webbplatskartor måste vara i XML-format och får inte innehålla fler än 50 000 URL:er (webbadresser) eller vara större än 10 MB. Om du överskrider någon av de gränserna, behöver du dela upp din webbplatskarta i fler olika filer och sedan skicka in dem. Det är emellertid väldigt ovanligt att man stöter i något sådant tak och du lär inte behöva bekymra dig om det.

Webbplatskarta sitemap-xml i Google Webmaster Tools

Om du inte är särskilt teknisk och webbkodig av dig kan du enkelt skapa en webbplatskarta genom att gå till https://www.xml-sitemaps.com och skriva adressen till din webbsida. Då får du en webbplatskarta som du kan ladda ner och sedan ladda upp på din webbplats (i rotmappen, samma ställe som du tidigare la verifieringskoden från Webmaster Tools på). Använder du WordPress finns ett flertal tillägg som genererar webbplatskartor åt dig, t ex WordPress SEO. Eller om din sajt drivs av Drupal kan du använda den utmärkta XML sitemap modulen.

När du väl har en webbplatskarta och har skickat in den kan Google ge dig besked om hur många sidor som har indexerats. Oroa dig inte om inta alla sidor indexeras – det är inget ovanligt att inte alla dina sidor blir indexerade. Men ditt mål bör självklart vara att få så många sidor som möjligt indexerade.

Om inte alla dina sidor indexeras av Google så beror det oftast på innehållet på sidorna ifråga inte är tillräckligt unikt. Titel-taggen och metabeskrivningarna (meta desciption)  är för allmänna och generiska och det finns inte tillräckligt många webbplatser som länkar till dina sidor.