Vad är en webbyrå?

Mål och kanaler i Google Analytics

För dig som för första gången ska beställa de tjänster som webbyråer erbjuder kan det vara bra med en introduktion till vad en webbyrå är. Om du behöver ta fram en ny webbplats eller förvalta, utveckla och underhålla en befintlig webbplats anlitar du en webbyrå.

Ordet webbplats är numera det etablerade begreppet på svenska för vad som i dagligt tal fortfarande ibland kallas hemsida översatt från det engelska uttrycket home page. I professionella sammanhang används numera nästan uteslutande uttrycket webbplats (web site) både på svenska och engelska, eftersom en webbplats kan vara så mycket mer än bara en hemsida.

Det vanligaste är att webbyråer erbjuder alla delar av det som krävs för att skapa eller vidareutveckla en webbplats. I arbetet med en webbplats ingår i allmänhet grafisk design, interaktionsdesign, informationsarkitektur, användarundersökningar, användartestning och strategi såväl som kodning, konfiguration och underhåll.

Driften av en webbplats sköts ofta av ett så kallat webbhotell – eller hostingleverantör som den fackmässiga termen lyder. Det förekommer även att webbyåer tar hand om hostingen. Hosting skulle väl egentligen på svenska kunna heta något i stil med värdskap. Det är att tillhandahålla och sköta underhållet av den server kopplad till internet som webbplatsens kod och databas finns på.

Du bör helst rådgöra med din webbyrå innan du fattar beslut om hosting, eftersom hostingen har en stor inverkan på webbplatsens prestanda. Hur snabb en webbplats är och hur väl den fungerar rent tekniskt beror på hostingen. De som bäst kan bedömma vad som är rätt val när det gäller processor, arbetsminne, servermjukvara och tillåten trafikmängd på servern är i allmänhet din webbyrå.

En del webbyråer är endast inriktade på den tekniska aspekten av att bygga en webbplats, d v s att koda och konfigurera en webbplats, sådana byråer jobbar främst som underleverantörer till reklambyråer.

Vad kan man förvänta sig av en webbyrå?

Exempel på skiss på webbdesign från en webbyrå

Det primära som en webbyrå levererar är webbdesign och webbutveckling. Webbdesign görs i allmänhet genom skisser i Photoshop, Fireworks, Sketch eller motsvarande program. Webbutveckling handlar om att omvandla skisserna till fungerande kod. Det gäller dels att föra över webbdesignen till det publiceringsverktyg som används. Detta kallas temasättning och innebär att mallarna för webbpubliceringsverktyget anpassas till designen. Exempel på vanliga verktyg för webbpublicering, så kallade Content Management System (CMS), är DrupalWordPressEpiServer eller Sharepoint.

Webbutveckling handlar också om att koda och konfigurera särskilda funktioner som webbplatsen ska ha. Ofta avviker dessa särskilda lösningar från CMS:ets vanliga sätt att hämta och presentera information, vilket kan ta extra utvecklartid i anspråk och riskera att fördyra ett projekt. Samtidigt är det ofta dessa extra funktioner som gör webbplatsen till nytta för de tänkta användarna och uppdragsgivaren.

För dig som är uppdragsgivare är det bra att vara medveten om den här skillnaden. Om man väljer att hitta lösningar som redan finns i det CMS man väljer krävs färre resurser och mindre del av budgeten för att genomföra dessa. Om man däremot vill ha särskilda anpassningar eller funktioner som inte finns färdiga kan det bli resurskrävande. Välj därför att satsa ditt krut på de saker som är verkligt viktiga.

Från en webbyrå  kan du också få rådgivning för hur du ska planera din digitala strategi. Det gäller sökmotoroptimering, annonsering i kanaler som AdWords, content marketing och användandet av sociala medier. För detta finns särskilda byråer som specialiserar sig på dessa områden, men din webbyrå kan hjälpa dig med grunderna för detta och när det blir nödvändigt hänvisa dig till specialister. Inte minst kan din webbyrå ge dig goda råd om vilka specialister som kan hjälpa dig med vad och vilken effekt som du kan förvänta dig av deras insatser.

Exempel på wireframe (CC source: http://www.flickr.com/people/doos/)

Innan en webbyrå presenterar en design och sedan omsätter denna i mallar och kod görs i allmänhet även wireframes. Detta är skisser som saknar alla de saker man vanligtvis förknippar med design. D v s wireframe-skisser saknar medvetet färger, teckensnitt, grafiska manér och annat som ger en webbplats karaktär. Syftet är att fokusera på funktionaliteten och interaktionsflödet mellan användaren och webbplatsen, utan att bli distraherad av de ytliga attributen. Genom att ägna tillräcklig tid åt wireframes blir det lättare att förstå vad webbplatsen ska göra och vilka funktioner den ska erbjuda. Det är i det här skedet man har möjlighet att styra och planera det senare arbetet och därmed också få ett grepp om kostnaderna. Wireframes har ungefär samma roll inom webbdesign som planritningar har när man ska bygga ett hus. Att lägga till ett extra badrum i huset eller bestämma sig för att bygga en källare efter att grunden är gjuten innebär givetsvis vissa problem och fördyrar projektet.

Vilka priser och villkor gäller för samarbetet med en webbyrå?

Vad kostar det att anlita en webbyrå?

En offert från en webbyrå blir ganska vag och stämmer sällan med den slutliga kostnaden, eftersom det inte går att veta hur omfattande arbetet blir förrrän wireframes och skisser tagits fram. Vill du därför ha en tydlig och hållbar kostnadsbild, ett fastpris helt enkelt, kan det vara bra att dela upp uppdraget så att wireframes och skisser är ett första separat steg som du får ett fastpris på. När wireframes och skisser finns, som ritningarna till ett hus, går det att ta fram ett trovärdigt pris även på att bygga webbplatsen. Ofta kan det också vara bra att som uppdragsgivare, redan innan wireframes och skisser görs, ha tagit fram en skriftlig kravspecifikation som formulerar vilka funktioner webbplatsen ska innehålla och vad som är dess syfte.

Det en webbyrå i allmänhet offererar är det antal timmar som den avsätter till ett projekt. Det gäller alltså att bilden av vad som kan åstadkommas på dessa timmar stämmer överens mellan webbyrå och uppdragsgivare.

Det är inte ovanligt att det anslagna antalet timmar trots allt inte räcker. Det finns olika sätt att hantera en sådan situation. En del webbyråer väljer att arbeta agilt, med en flytande kostnad och flytande estimat. Om det anslagna antalet timmar inte räcker behöver du som uppdragsgivare antingen skjuta till mer pengar eller välja att avstå från någon av de funktioner och delar som webbplatsen skulle ha. Detta är som sagt inte helt olikt ett husbygge. Man får i så fall fråga sig om vissa funktioner kanske kan realiseras längre fram.

En del webbyråer erbjuder fastpris trots att det är väldigt svårt att veta i förväg exakt hur lång tid ett ambitiöst webbprojekt kommer att ta. Att erbjuda fastpris är möjligt om webbplatsens slutgiltiga utformning och funktion är hårt mallad och behöver minimal anpassning. I allmänhet förekommer därför fastpris endast på enklare webbplatser som kan göras med färdiga lösningar.

Hur brukar arbetsprocessen fungera?

Efter att en webbplats blivit färdig börjar första dagen i resten av webbplatsens liv. En webbplats är inte som en broschyr eller en reklamfilm, något som produceras vid ett givet tillfälle och sedan är färdigt. En webbplats befinner sig i ständig utveckling eftersom landskapet den befinner sig i ständigt förändras. Detta gäller såväl för innehållets som designens relevans. Den feedback som användarna ger, direkt genom mejl, telefon och möten eller indirekt via mätningar med Google Analytics, kan ge anledning till att ompröva och ändra delar av webbplatsen. Det kan vara nya funktioner som efterfrågas eller nya sociala medier, kanaler och betallösningar som ska integreras med webbplatsen. Det är också viktigt att hålla den mjukvara som driver webbplatsen uppdaterad så att den är säker, fungerar bra med servern och besökarnas webbläsare och att framtida vidareutveckling förenklas.

Det är lämpligt att förutse detta behov genom att ha ett supportavtal med en webbyrå. Ett sådant supportavtal är ofta utformat så att du som uppdragsgivare köper ett fast antal timmar av webbyråns tid. Om du förbinder dig att köpa ett bestämt antal timmar varje månad för underhåll och utveckling kan du be webbyrån om ett förmånligare pris. I ett supportavtal ingår löpande underhåll, uppdatering och patchning av webbplatsen. I allmänhet ingår också enklare förändringar och tillägg samt hjälp med handhavandet av det CMS som ni använder för att publicera material på webbplatsen: “Hur gör jag för att infoga en bild i högerspalten?” eller “Hur lägger jag in en film från Youtube?”.

Varför anlitar man en webbyrå?

Alla kan bygga en webbplats. Det som en webbyrå gör är inte unikt och den kompetens som finns på en webbyrå förekommer i många andra organisationer och sammanhang. Det som särskiljer en webbyrå är att den är specialiserad på den kompetens som krävs för att bygga webbplatser och har en samlad erfarenhet från tidigare webbprojekt. Den specialiserade kompetensen och erfarenheten gör att förutsättningarna för ett lyckat webbprojekt är bättre när du anlitar en webbyrå. För att samarbetet ska bli bra för dig som är uppdragsgivare bör du ta referenser på byrån och förbereda dig genom att formulera vilka krav och förväntningar du har på den färdiga webbplatsen. Planera en budget både för utvecklingsperioden och den löpande driften och kommunicera vilka ekonomiska förutsättningar som gäller.

Läs även Wikipedias artikel om vad en webbyrå är:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbyrå

Om du har frågor om eller kommentarer till innehållet, så hör gärna av dig till Popolo på Facebook eller Google Plus.