Sökmotoroptimering för Drupal – checklista

Where's the beef?

Jag får ofta frågan hur man sökmotoroptimerar sin Drupal-sajt. Här följer några enkla punkter du bör bocka av för att vara säker på att alla de tekniska förutsättningarna finns på plats för att din webbplats ska ranka bra hos sökmotorerna.

1. Webmaster Tools

www.google.com/webmasters/tools/

Verktyg för webbansvariga (Webmaster Tools)

Registrera din webbplats i Google Webmaster Tools (Verktyg för webbansvariga). Webmaster Tools kommer du att behöva i punkt 2 nedan, men det är också grunden för att du ska förstå hur Google ser på din webbplats. Verktyget för webbansvariga innehåller olika rapporter och diagnoser av webbplatsen ur ett sökmotorperspektiv. De viktigaste rapporterna i Webmaster Tools är HTML-förbättringarInnehållssökord och Länkar till din webbplats.

HTML-förbättringar hittar du i menyn Sökfunktionernas utseende. Rapporten ger dig konkreta tips på vilka problem Google hittat med din webbplats. Exempel på vanliga problem kan vara dubbla rubriktaggar eller korta metabeskrivningar. Genom rapporten kan du se vilka sidor som är problematiska, så att du kan åtgärda det och bli en mönsterelev i Googles ögon.

Innehållssökord är en lista över de sökord som din webbplats rankar för och vilken relevans Google anser att innehållet på din webbplats har för dessa. Det är värdefull information direkt från oraklet i Delfi (Google). Om de ord du vill ranka för har låg relevans kan det finnas skäl att se över innehållet på webbplatsen. Du hittar rapporten i menyn Googles index. 

Länkar till din webbplats, som du hittar i menyn Söktrafik, är viktig eftersom inlänkar är en viktig faktor för att rankas högt bland sökresultaten. Enligt Google har inlänkar allt mindre betydelse för rankingen, men i praktiken är de fortfarande väldigt viktiga. I Länkar till din webbplats kan du se vilka länkar Google har hittat till din webbplats. Det viktiga är att ha länkar av hög kvalitet, från källor som Google rankar högt. Det är viktigt att vara medveten om att spam-länkar från nätverk för länkbyggande skadar din webbplats och gör att den riskerar att straffas av Google. Den här listan gör att du kan identifiera “skadliga länkar” om de finns och försöka vidta åtgärder för att få bort dem.

2. XML-sitemap

drupal.org/project/xmlsitemap

Med XML-sitemap modulen generas en fil som heter sitemap.xml. Den innehåller en förteckning med länkar till alla sidor på din webbplats och används av sökmotorer som Google för att kunna indexera din webbplats. När du installerat modulen och kontrollerat att sitemap.xml finns på servern loggar du in i Webmaster Tools och skickar in din sitemap till Google. Samma sak går att göra hos Bing. Men eftersom Google har 98% av den svenska sökmarknaden är Bing inte riktigt lika viktig att bry sig om.

sitemap.xml generated by Drupal

Det här är ett exempel på hur en sitemap.xml ser ut.

Det går även att konfigurera modulen så att den automatiskt skickar in sitemap.xml till Google och Bing. Jag föredrar dock att skicka in den manuellt första gången efter att man installerat xmlsitemap, så att man är säker på att det blir gjort och kan se att Google hittar den och verifierar den.

3. Metatag-modulen

drupal.org/project/metatag

Med metatag-modulen ser man till att alla sidor får en bra title-tag (sidtitel) och meta description-tag. Dessa två element som ligger i koden är av stor betydelse när sökmotorer indexerar och rankar innehållet.

Title-taggen (sidtitel) har ett visst inflytande på vilka nyckelord din sida kommer att ranka för. Betydelsen av att använda rätt ord i sin title-tag minskar dock stadigt i takt med att Google förfinar sina metoder för att bedömma innehållets relevans och nytta för den som söker. Om innehållet inte är relevant för orden i title-taggen är dess betydelse lika med noll och kan snarare leda till att sidan “bestraffas” och klassas som spam,  men om innehållet på sidan är relevant för title-taggen har du här chansen att ytterligare markera de viktigaste orden.

Meta description-taggen (beskrivning)  är av betydelse, dels för att den indikerar vad sidan handlar om för Google vid indexeringen, men särskilt viktig är den eftersom den så gott som alltid används för det utdrag under länken till din webbplats som sökaren ser i SERP:en. (SERP betyder Search Engine Result Page – d v s sökresultatsida på svenska).

På den här hjälpsidan i Webmaster Tools kan du läsa mer om hur Google ser på sidtitel och beskrivning.

4. Google Authorship

När du har installerat och konfigurerat metatag-modulen bör du komplettera inställningarna under utökat med Google authorship och publisher. För att göra det krävs att webbplatsen har en Google Plus-sida och att författaren har en Google Plus-profil.

Metatag modulens utökade inställningar låter dig ställa in authorship och publisher

Betydelsen av Google authorship är inte helt klarlagd och Google experimenterar fortfarande med den här funktionaliteten. Authorship, anses det, siktar på att med tiden vara en stark faktor för att avgöra trovärdigheten för innehållet. Om författaren av Google bedöms ha trovärdighet och vara en auktoritet på ämnet gynnar det sidans ranking. Och om den som gör sökningen har författaren i sina “cirklar” på Google Plus ökar chanserna för att din sida kommer upp i SERP:en. En del av det experimentella som fortfarande inte är fastlagt av Google, är om och när författarens profilbild ska visas tillsammans med inlägget. Men en sak är säker, att använda Google authorship gynnar din webbplats hos Google och är något som kommer att öka i betydelse framöver.

Where's the beef?

Glöm inte biffen

Ok, du har nu läst detta och kan förhoppningsvis checka av listan på mindre än en timme. Grattis. Men glöm inte biffen – innehållet på webbplatsen. Den avgörande faktorn för att lyckas med sökmotoroptimering och förbättrad ranking är att ha kvalitativt, fängslande och bra innehåll som verkliga besökare av kött och blod gillar och länkar till. Utan det är alla andra SEO-åtgårder meningslösa och kommer inte att hjälpa dig mer än marginellt.

Kanske har du tips på något som du tycker saknas i den här artikeln? Eller kanske har du  frågor eller kommentarer? Hör i så fall gärna av dig till Popolo på Google+Facebook eller genom en kommentar i fältet här nedanför.