Så funkar viktad sortering i Google Analytics

Så funkar viktad sortering i Google Analytics

I den här artikeln tittar vi på hur du sorterar data med funktionen viktad sortering,. Den mest relevanta och “objektiva” informationen hamnar då överst i Analytics rapporter.  T ex när du vill hitta sidor med högst avvisningsfrekvens.

I tidigare artiklar har vi gått igenom hur du installerar Google Analytics och hur man kan använda mål och kanaler för att få ut mer av Google Analytics. Men mål är bara en liten del av helheten om du vill kunna förstå hur besökarna interagerar med din webbplats på rätt sätt. Om de får ut det de vill av besöket och om det finns möjligheter som du inte tagit till vara på för att göra deras användarupplevelse bättre och uppmuntra till konvertering.

Vad är viktad sortering?

Här kommer en abstrakt formulering: viktad sortering sätter det uppmätta värdet i relation till antalet datapunkter. Okej. Det låter bra, men vad betyder det? Enkelt formulerat betyder det att de saker som är viktigast visas först. Google gör en sammanvägning av det faktiska värdet och vad som är ett rimligt värde i relation till genomsnittet. Är det få datapunkter i underlaget kan värdet vara missvisande (i relation till det sannolika genomsnittliga värdet).

När det är få siffror och värden i underlaget är det inga svårigheter att dra slutsatser av informationen. Man behöver ingen hjälp av avancerade sorteringsmetoder. Viktad sortering är en hjälp när underlaget är för stort för att överblicka “för hand”. Men låt oss trots detta använda ett exempel som innehåller få värden och går lätt att överblicka, för att det ska bli lätt att följa och förstå skillnaden.

På bilden här nedan tittar vi på dimensionen Målsida (Landing page). Vi har sorterat på avvisningsfrekvens, vilket du kan se på pilen bredvid avvisningsfrekvens i kolumnrubriken.

Målsida och avvisningsfrekvens med standardsortering

Den sida som är få flest besökare att studsa när de kommer till sajten är /sv/styrelsen. Men är det mest relevanta resultatet när vi vill hitta målsidor med för hög avvisningsfrekvens?

Sidan “styrelsen” har haft en besökare som anlänt till webbplatsen på den här sidan och inte besökt fler sidor. På sidan finns kontaktuppgifter och det behöver inte vara ett misslyckande om någon Googlat på en person hittat dess konktaktuppgifter och sedan ring eller mejlat honom eller henne. Om det är bakgrunden till siffran tittar vi istället på en lyckad konvertering.

Vad händer då om vi väljer viktad sortering? På bilden nedan ser vi att /sv/bli-medlem istället ligger i topp. Den sidan har haft 6 besök och en avvisningsfrekvens på 50%. Det är en sida som i relation till antalet besökare och genomsnittet för webbplatsen, d v s med viktad sortering, har en ett större problem med avvisningsfrekvensen. Den sidan bör vi lägga vårt fokus på.

Målsida och avvisningsfrekvens med viktad sortering

Viktad sortering visar det viktiga

En avvisningsfrekvens på 100% för ett enskilt besök säger ganska lite – det är ingen representativ siffra. Men om du vet att avvisningsfrevensen är 70% för 1000 besök är det en siffra som du kan använda för att dra slutsatser och göra förändringar.

När du använder viktad sortering i en tabell visas de mest relevanta resultaten överst. Det säger sig självt att funktionen ger mer rättvisande resultat ju större datamängd du använder den på.

Googles Analytics egen blog om viktad sortering
http://analytics.blogspot.se/2010/08/introducing-weighted-sort.html

Du kan läsa en väldigt samvetsgrann genomgång av principerna för viktningen här
http://www.kaushik.net/avinash/2010/09/end-dumb-tables-web-analytics-tools-weighted-sorts.html