Så funkar mål och kanaler i Google Analytics

Mål och kanaler i Google Analytics

Mål och kanaler i Google Analytics

Som webbplatsansvarig är du förstås intresserad av att veta hur det går för din webbplats. Du känner till Google Analytics och vet att det innehåller värdefulla funktioner och verktyg för webbplatsansvariga. Med Analytics kan du dra slutsatser om hur din webbplats presterar. Men för att få ut den fulla potentialen av Analytics behöver du lägga till mål för att mäta hur det går för din webbplats.

Skapa ett mål i Google Analytics

Med Google Analytics kan man skapa mål och sedan tillämpa dem på trafikflödet för att se hur användarna beter sig. Målen som du definierar mäter om en besökare utför en viss handling.

Att skapa mål i Analytics kan kanske verka svårare än vad det faktiskt är när man tar sina första Bambi-steg ut på isen. Men frukta inte. I den här artikel kommer vi att gå igenom hur det fungerar att ställa in mål för en webbplats och tydligt förklara hur man går till väga. Om du är intresserad av att bli bättre på att spåra och analysera din besöksstatistik så är den här guiden för dig.

Genväg till:

1. Vad är mål och kanaler

2. Meningsfulla mål

3. Att ställa in mål

4. Välja bland måltyper

5. Att ställa in anpassade kanaler

6. Syftet med kanaler och målflöden

1. Vad är mål och kanaler?

Låt oss börja med att defineria de två begreppen mål (eng. goal) och kanal (eng. funnel). Mål är metoder för att spåra besökare på din webbplats efter ett eller flera kriterier som du har bestämt. I allmänhet spårar man frekvensen med vilken besökare fullbordar de mål man sätter upp. Ett exempel kan vara att definiera ett mål för besökare som kommit till webbplatsens kontaktsida: /kontakt.html. En besökare som besöker din kontaktsida (kontakt.html) registreras då i Analytics som ett slutfört mål.

Kanal är ett tillval som kan göras när man sätter mål. Den väg som besökare tar för att anlända till målet är en kanal (eng. funnel). Ett exempel på en kanal kan vara en besökare som går till sidan kontakt genom att från startsidan klicka sig vidare till kontaktsidan. Då är kanalen startsida -> kontakt. Ett annat exempel kan vara en besökare som börjar på startsidan och sedan går till kontaktsidan via sidan våra tjänster. För ett sådant fall skulle kanalen vara: startsida -> våra tjänster -> kontakt. När man väljer att använda kanaler begränsar man samtidigt vilka vägar som räknas för att målet ska vara genomfört. I vårt exempel skulle därför inte de besökare räknas in i målet som kommer till kontaktsidan via andra sidor än de vägar som vi angivit.

Det går att bestämma flera olika kanaler till samma mål, men det kan ganska fort bli oöverskådligt och snårigt om man ska täcka in många alternativa vägar till målet. Det bästa är att bestämma sig för att endast spåra en eller två kanaler – eller inga kanaler alls. Ett exempel på när kanaler gör nytta kan vara om man vill mäta ifall en besökare laddar ner en PDF via startsidan eller via en artikelsida.

2. Meningsfulla mål

Förhoppningsvis har du nu en bild av vad mål är och vad man kan använda dem till. Det är dags att logga in i Analytics och prova några grundläggande exempel. Google utvecklar fortfarande många funktioner, inklusive mål och kanaler, vilket gör att alla funktioner inte finns. En sådan sak är t ex att det inte går ta bort mål när man väl har skapat dem. Målen går att stänga av och byta namn på, men de finns alltid kvar när de väl har lagts till.

Men innan man sätter igång att sätta upp mål hej vilt är det är bra att tänka igenom vad det är man vill mäta. Några exempel på frågor som det kan vara bra att ta ställning till är:

Vilka data är viktigast för dig att mäta? Är mätningen till för att skapa en allmän bild av besökarnas beteende eller ska uppgifterna ligga till grund för eventuella ändringar av flödena på webbplatsen?
Vad förväntar du dig att besökarna ska göra när de väl kommit till webbplatsen?
Vilket beteende från besökarna krävs för att webbplatsen ska ha lyckats med sitt syfte? Att besökaren genomför ett köp? Att besöket varar lång tid? Att besökaren anmäler sig till ett nyhetsbrev? Att besökaren tittar på fler än 10 sidor?
Finns det någonting i webbplatsens utformning som skulle kunna ändras för att uppnå målen snabbare och enklare?

Oroa dig inte över att målen kommer att finnas kvar “för evigt” när du ska prova. Målen ligger diskret undanstoppade i Översikten (eng dashboard) i widgeten Slutförda mål. Det går dessutom när som helst att redigera inställningarna, byta namn eller avaktivera dem.

Tillbaka till sidans topp ↑

3. Att ställa in mål

För att komma igång börjar man med att logga in på sitt Analytics konto och sedan leta upp den webbegendom och det dataurval som man vill lägga till mål för. Längst upp på sidan i den övergripande menyn (Hem, Rapporter, Anpassning, Administratör) väljer man Administratör och sedan Mål. För att skapa ett mål klickar man på skapa mål.

 

Hitta inställningarna för mål i Google Analytics

Tillbaka till sidans topp ↑

4. Välja bland måltyper

När du klickat för att skapa ett nytt mål öppnas ett nytt formulär. Börja med att ge målet ett namn. Försök att använda ett så tydligt och självföklarande namn som möjligt så att det blir lätt att förstå vad målet mäter.

Välja måltyp i Google Analytics

Nästa steg är att välja vilken måltyp du ska använda. Måltyper är metoder för att mäta mål. Nedan följer en kort beskrivning av de olika typerna. Vill veta ännu mer rekommenderar jag Google Analytics hjälpavsnitt för Måltyper.

Mål (URL Destination)

Den vanligaste måltypen har, det på svenska en aning förvirrande, namnet mål. Det engelska originalbegreppet  URL Destination  är tydligare med vad som avses: den URL eller “webbadress” som målet avser. Den här typen av mål mäter helt enkelt när en besökare laddar en bestämd sida på webbplatsen. Den del av adressen som används är inte hela webbadressen, URL (exempelvis www.mittforetag.se/kontakt.html), utan den del av URL:en som kommer efter grundadressen, URI (exempelvis kontakt.html). Om du vill mäta antalet besök på sidan www.mittforetag.se/kontakt.html utelämnar du grunddomänen och anger endast /kontakt.html.Måltyp "mål" (url destination) i Google Analytics

När du klickar på knappen Nästa steg öppnas en ny del av formuläret där du ska fylla vilken typ av jämförelse som ska göras för den adress du anger. De tre sätten som finns att välja mellan är Lika med, Börjar med och Reguljärt uttryck.

Lika med innebär att den adress som besökaren laddar in måste vara exakt samma som det du skriver i fältet. Det betyder att inga extra tecken får följa på adressen. T ex skulle kontakt.html?hl=sv&locale=se inte räknas in i målet om du angett kontakt.html som målets webbadress.

Börjar med är lite mer tillåtande och innebär att alla webbadresser som börjar med den text du angivit som matchningskriterium godkänns utan att Analytics tar någon hänsyn till vilka tecken som förekommer efter den webbadress du angett. Det betyder att både kontakt.html och kontakt.html?hl=sv&locale=se fungerar lika bra. Den här inställningen är bra om besökaren kommer från länkar på t ex Gmail, Twitter eller MailChimp som ofta har extra metadata som hängts på i slutet av URL:erna, eller om webbplatsen drivs av ett CMS som hänger på extra metadata i URL:erna som i exemplet kontakt.html?hl=sv&locale=se.

Reguljärt uttryck är ett mer avancerat sätt att mäta och kräver i allmänhet att du har en viss programmeringsvana när du sätter dig in i hur det fungerar. Lite förenklat kan man säga att det gör det möjligt att använda specialtecken som matchar eller hämtar delar av texten. Om du t ex vill mäta hur många besökare som klickar sig vidare till innehåll som använder ordet tips i adressen skulle du kunna skriva: .*tips[^/]*html$ och spåra både /blog/10-tips-for-hemmabyggare.html och /tipsa-dina-vanner-om-ny-veranda.html. På Google Analytics hjälpsidor hittar du en bra förklaring till hur reguljära uttryck fungerar.

Tid

Ibland är det kanske relevant att mäta hur långa besök är. Det kan t ex vara fallet om man vill ta reda på om besökarna tittar på filmklipp som varar mer än ett par minuter eller om de läser längre texter.

För den här måltypen ställer man in det antal timmar/minuter/sekunder som Google Analytics ska använda att avgöra om besökare genomför målet.

Sidor/skärmar per besök

Det går också att skapa mål som mäter antalet sidor per besök. Man fyller i formuläret på samma sätt för de andra måltyperna. Google mäter hur många sidor besökarna besöker och registrerar målet som genomfört när besökare besökt fler eller färre sidor än det som villkorats.

Händelse

Om man vill mäta särskilda händelser, som ett klick på en ladda ner-knapp för ett ansökningsformulär eller uppspelning av en film, är händelser den måltyp man bör använda. När man väljer händelse som måltyp finns det fyra fält att ställa in för mätningen: Kategori (t ex Video), Åtgärd (t ex Spela), Etikett (t ex Så monterar du tackräcket Excelsior Pro) och värde (t ex tidsmarkering 0 eller 63 sekunder). Det går att ställa in en eller flera av dessa kategorier. Syftet med värdena är att underlätta vid tolkningen av statistiken senare. För kategorin video kan andra tänkbara åtgärder vara Paus och Stopp och tidsmarkören kan gälla var man började spela filmen och var man pausade den.

Måltyp händelse i Google Analytics

För att registrera händelser i Analytics krävs det i allmänhet att man lägger in en särskild spårnings-kod i sidans HTML. Så här kan t ex en play-länk se ut:

<a href=”#” onClick=”_gaq.push([‘_trackEvent’, ‘Filmer’, ‘Play’, ‘Instruktionsfilm montera karburatorfläkt’]);”>Se instruktionsfilmen</a>

Tillbaka till sidans topp ↑

5. Att ställa in anpassade kanaler

När du väl fått en känsla för hur det går till att skapa mål är det dags att höja svårighetsgraden genom att ställa in anpassade kanaler för målen.

Kanaler fungerar endast för måltypen Mål (eng. URL Destination). Det går inte att använda kanaler för mål av typen antalet visade sidor eller tid på webbplatsen eftersom dessa inte följer en navigationsväg.

Syftet med att använda kanaler är att lägga ut en snitslad bana som trafiken ska flöda igenom. Om definitionen, som ni såg innan, för ett mål är att besökaren besöker en viss sida (som t ex kontaktsida.html) räknas det som slutfört när besökaren besöker sidan. Om man däremot använder en kanal måste besökaren komma till sidan via den kanal som vi bestämt för att målet ska räknas som slutfört. Ett besök på sidan som inte följer den angivna kanalen räknas inte som ett slutfört mål.

Visualisering av kanaler i Google Analytics

Visualisering av kanaler i Google Analytics. Bildkälla: www.analytics-ninja.com

(Bildkälla: www.analytics-ninja.com)

Ett typiskt exempel på användning av kanaler är en kassa (checkout) för en varukorg på en e-handelsplats. Besökaren följer stegen för att gå till kassan och göra sin beställning i en viss föregiven ordning: granska innehållet i varukorgen, göra beställningen, ange leveransadress, göra betalning och få upp en bekräftelsesida efter fullbordat köp.

Att ange adresser (URI) för kanaler kan vara ganska komplicerat och ofta kan det behövas reguljära uttryck (regex) för att spåra en serie sidor i en kanal. Som mest kan man ange 10 steg i en kanal. Om användandet av kanaler känns komplicerat så kom ihåg att det är en tillvalsmöjlighet som går att hoppa över om den inte verkligen behövs.

Tillbaka till sidans topp ↑

6. Syftet med kanaler och målflöden

Mål är ett förenklat verktyg för webbplatsansvariga att kunna mäta vissa nyckelhändelser och på det sättet avgöra om en webbplats presterar på rätt områden. De som på allvar jobbar med att lägga till kanaler är i allmänhet ute efter att kartlägga komplicerade datamönster. Ett skäl till detta kan vara att man vill strömlinjeforma processen på en webbplats.

Beroende på vilken typ av webbplats det rör sig varierar de mål som är relevanta att skapa. Kanske är ditt syfte att få besökare att anmäla sig till ett nyhetsbrev eller att skicka in ett kontaktformulär? Båda dessa handlingar leder till svarssidor med ett bekräftelsemeddelande som du skulle kunna mäta. Men du kanske vill ta reda på hur många besökare som anmäler sig till nyhetsbrevet via startsidan respektive webbplatsens övriga sidor?

Att lägga till kanaler är meningsfullt om ditt mål förutsätter att besökaren följer en föregiven navigationsväg. Om din webbplats bara har ett par hundra besök i veckan är det möjligt att datamängden är för liten för att det ska gå att skönja några mönster. Använd kanaler främst när du har som syfte att testa de vägar som besökare tar för att slutföra ett mål. Du kan t ex skapa två nästan identiska mål för att jämför antalet slutförda mål med en viss kanal och antalet slutföranden av samma mål utan någon kanal. Det kan ge dig kunskap om den väg till målet som du tror besökarna tar verkligen är den som används  och hjälpa dig att ta beslut om nödvändiga förändringar av användargränssnittet och webbdesignen.

Tillbaka till sidans topp ↑

Fortsätt mäta och förbättra

När man precis börjar mäta mål och använda kanaler är det lätt att bli förvirrad av alla nya ord och begrepp som förekommer. Men om du tycker att det här är ett intressant ämne ska du inte ge upp utan fortsätta att prova dig fram. Med tiden kommer begreppen att klarna. Det finns mycket värdefull information att hämta genom att spåra dina besökares beteende inte minst för att genom kontinuerliga förbättringar av webbdesignen och gränssnittet kunna göra webbplatsen effektivare och bättre i relation till de mål som den har.

One thought on “Så funkar mål och kanaler i Google Analytics

Comments are closed.