Nybörjarens ordlista för Analytics

Vad betyder målsida? Liten ordlista för Google Analytics.

Google Analytics är ett viktigt verktyg för att utvärdera hur väl en webbplats lyckas att uppnå sina mål. Med Analytics data och rapporter har du ett beslutsunderlag för det löpande förändringsarbetet med att optimera och förbättra din webbplats. Oavsett om du själv arbetar med webbplatsen som webbutvecklare, marknadsförare eller om du har en roll som strategisk beslutsfattare, är det viktigt att förstå den terminologi och de mått som Analytics använder för att du ska kunna kommunicera kring och förstå hur webbplatsen presterar.

På samma sätt som det inom ekonomi är viktigt både för bokföringsassistenten och VD:n att vara bekanta med terminologin och principerna för bokföring gäller detta för webben och Analytics. Att komma igång med Analytics kräver att man ägnar det viss tid och har tålamod, men belöningen är riklig i form av de precisionsverktyg som det ger. Som en liten hjälp att komma igång följer här en ordlista med de vanligaste begreppen och uttrycken som du kommer att stöta på.

Adress / URL

eng URL – Uniform Resource Locator 
Identifierar en exakt plats (sida) på internet. URL:er är det sätt med vilket Google spårar och rapporterar sidvisningar på en webbplats, t ex http://www.minwebbplats.se/produkter/produkt1.php 
Adresser har i allmänhet fyra delar: protokoll (http://), domännamn (www.minwebbplats.se), katalog (/produkter/) och filnamn (produkt1.php).

Avkastning

eng Return on Investment 
Beräknas som ((intäkt – kostnad) / kostnad) och visas som procentuell andel.

Avvisad besökare

eng Bounced Visitor
En besökare som endast besöker en enda sida på din webbplats och sedan försvinner.

Besök

eng Session / Visit
Kallas på engelska ibland också visitor session. Ett alternativt svenskt ord kan vara besökstillfälle. Ett besök är den tidsperiod då besökaren är aktiv på webbplatsen. Ett besök börjar när en besökare laddar den första sidan och slutar när något av tre villkor uppfyllts:

  • 30 minuter har gått utan att besökaren varit aktiv (laddat en sida, klickat på en länk etc).
  • En ny dag (ett nytt dygn) börjar för den tidszon som är inställd i Analytics. D v s om en besökare kommer 23:59 och sedan utför nästa handling (klickar en länk, laddar en sida) 00:01, påbörjas ett nytt besök och det räknas det som två besök i statistiken.
  • Om en besökare lämnar webbplatsen och återvänder inom ramen för de 30 minuterna i punkt 1, men har nya hänvisningsparametrar (eng referral parameters). Ett exempel på detta kan vara en besökare som kommer till din webbplats via organiskt sök, sedan stänger sin webbläsare eller går till en annan webbplats, men återvänder inom 30 minuter genom att klicka på en banner. Det nya besöket med kampanj-hänsvisningen från bannern avslutar det första besöket och startar ett nytt.

Tidsgränsen för hur långa besök är går att justera i Analytics för din webbegendom, men 30 minuter är standardvärdet för de flesta verktyg inklusive Analytics.

Kampanj

eng Campaign
Kampanj är namnet på en specifik kampanj, t ex “Boka resan idag” (en betald sökordskampanj), “Julrea” (för en bannerkampanj), “Nyhetsbrev Januari” (för ett e-postnyhetsbrev), “facebook-erbjudande april” (för en kampanj i sociala medier).

Konvertering

eng Goal conversion
En konvertering är en sidvisning eller en händelse som är mer värdefull än andra sidvisningar/händelser enligt de mål du satt upp för webbplatsen. Till exempel kan det vara en “tack för din beställning”-sida (besökare blir kund), en “tack för din anmälan”-sida (besökare blir potentiell kund), en nedladdning av en fil eller klick på en “play”-knapp för en film (besökaren har blivit engagerad).

Kanal

eng Funnel
En definerad process (i de flesta fall en serie av sidor) som leder till en konvertering (slutförande av ett mål). T ex kan detta gälla en kundvagn/till kassan på en e-handelsplats som ofta har tydligt definierade steg (välj produkt, ange leveransadress och betalningsuppgifter, bekräfta uppgifter, genomför köp, bekräftelse av köp).

Källa

eng Source 
I kampanjer används detta för att beskriva hänvisningsvägens ursprung, t ex google.com, compricer.se, ett nyhetsbrevs namn eller namnet på den webbplats som innehöll hänvisningsvägen (länken).

Medium

eng Medium 
I samband med spårning av kampanjer är anger detta genom vilket medium en besökare hittade länken till webbplatsen. Exempel på medium kan vara “organic” och “cost per click” för länkar från sökmotorer, “email” och “PDF” när det gäller nyhetsbrev, “referral” för länkar från andra webbplatser och “direct” för besökare som själva skriver adressen direkt i webbläsaren.

Målsida

eng Landing page
Målsidan är den sida en besökare först kommer till på webbplatsen, d v s den sida som besökaren “landar” på. Kallas ibland även ingångssida.

Nya besökare

eng New visitors
Nya besökare är sådana som besöker webbplatsen för första gången – d v s besökare som saknar en cookie (kaka) som spårar deras tidigare besök. Det innebär att även besökare som använder en annan enhet eller webbläsare än vid förra besöket (eller har rensat sina cookies) räknas som nya besökare.

Unika besökare

eng Unique visitors 
Precis det namnet säger. En unik besökare räknas bara en gång. Om tre personer besöker din webbplats vid ett tillfälle under en vecka räknas det som tre besök och tre unika besökare. Men om en av personerna besöker webbplatsen tre gånger och de andra två fortfarande bara en gång har webbplatsen haft fem besök (3 + 1 + 1) men fortfarande bara tre unika besökare. Unika besökare mäts genom cookies (kakor på svenska), en liten fil som sparas i besökarens webbläsare. Det innebär att om en besökare byter webbläsare eller dator kommer Analytics att räkna det som olika besökare, trots att det i verkligheten är samma person som besöker webbplatsen. På samma sätt räknas två personer som delar på samma dator som en unik besökare, trots att det i verkligheten är två.

Webbplatssökning

eng Site search
Den interna sökfunktionen på en webbplats. Interna sökfunktioner finns i allmänhet på webbplatser med stora mängder innehåll och är ett sätt att underlätta för besökarna genom att göra det lättare att snabbt hitta rätt innehåll (tänk Blocket.se, Tradera.se eller Amazon.com).

Webbspårningskod

eng Google Analytics tracking code
Ett skript på några rader kod som måste finnas på varje sida av webbplatsen för att Google Analytics ska kunna samla in och presentera besöksstatistik. Kallas ibland för page tag.

Om du vill läsa mer hittar du fler förklaringar på Google Analytics hjälpsidor.