Förbättra din SEO-strategi med personas

Persona är typanvändare.

Personas är fiktiva gestalter som representerar typiska användare eller besökare och är till för att du ska bli träffsäker i din sökmotorstrategi. Vill du veta hur man använder personas kan den här artikeln hjälpa dig att komma igång.

Det vanligaste användningsområdet för personas är webbdesign där de är ett verktyg för att se till att webbplatsens interaktionsdesign och visuella tilltal är optimerat för rätt behov. Men personas används också då man tar fram en SEO-strategi.

Att betrakta det man gör ur det perspektiv som den tänkta mottagaren, användaren eller målgruppen har innebär självklart att man lättare lyckas göra rätt avvägningar och fatta rätt beslut. Därför är personas ett bra sätt att formalisera något som delvis stammar ur magkänsla och sunt förnuft. Med det formaliserade inslaget av personas i en designprocess eller sökmotoroptimeringsstrategi skapar man en tydlig referenspunkt som alla beslut förhåller sig till.

Användandet av personas ser till att hålla fokus på vem innehållet är till för. Det kan nämligen vara lätt att man, utan att inse det, går i fällan att utgå från sina egna värderingar och behov. Med personas kan man hela tiden hänvisa till de fiktiva gestalterna istället. Inom SEO använder man personas för att definiera sökord, bestämma vilket innehåll som webbplatsen bör ha och för att skapa en bild av vilka webbplatser och kanaler som är värdefulla att få länkar ifrån till den egna webbplatsen (länkbyggande).

Här är ett exempel på hur sökpersonas kan se ut:

SEO-strategi: sökpersona, mall från Konigi

Att komma igång

För att kunna ta fram användbara personas behöver du som ett första steg skaffa dig en bild av din målgrupp. Du skulle t ex kunna använda en enkät på webbplatsen eller genomföra gruppintervjuer. Det är möjligt att du redan sitter på kunskap om dina användare från andra källor: kundregister, orderhistorik, prenumerationslistor eller uppgifter från registrering på webbplatsen. Använd dessa uppgifter som en del av underlaget om de finns. Och om din webbplats har en hyfsad mängd trafik och Google Analytics konfigurerats på rätt sätt, så finns det även data att hämta direkt ur rapporterna för demografi, geografi och intressen i Analytics.

Vad ska man fokusera på?

När du har fått fram ett underlag som beskriver dina användare är det dags att skapa personas. När man börjar kan man uppleva att det behövs många personas för att heltäckande beskriva alla delar av målgruppen, eftersom målgruppen ju inte består av typanvändare, utan av riktiga människor. Men för att verktyget ska bli hanterbart, och därmed kunna fylla sitt syfte, bör man begränsa sig till mellan två och fyra personas. (Det finns säkert undantag, tillfällen då fler personas än fyra är både motiverat och nödvändigt, men vi väljer här att förenkla resonemanget för att bli tydliga).

Om det finns en grupp eller ett segment av dina användare som är särskilt viktiga bör de utgöra den primära personan. Det är den persona som kommer i första hand om man behöver göra avvägningar mellan olika prioriteringar och behov.

De uppgifter som man använder för sätta ihop en persona är följande:

 • Vem – ålder, ort, kön, utbildning, yrkesroll
 • Kontext – när, var och hur gör de sin sökning?
 • Uppgifter – vilka uppgifter försöker de lösa genom att göra sin sökning?
 • Motiv – vilket är det önskade slutresultatet, vad eftersträvar de med sin sökning?
 • Namn – hitta på ett namn till din persona
 • Bild – illustrera din persona med en bild

Skapa ett dokument som beskriver dina personas enligt punkterna ovan och använd det sedan som referens. Persona-dokumentet är en viktig guide för alla som är involverade i arbetet webbplatsen oavsett om det gäller sökmotorstrategi, marknadsföring, innehållsskapande, webbdesign eller webbutveckling.

Sökmotoroptimering: första pris

Kartlägga sökord

En viktig del i arbetet med att ta fram en SEO-strategi är att kartlägga sökord. Kartläggningen handlar om att ta reda på vilka sökord som din målgrupp använder, hur många sökningar som görs på sökorden och hur stor konkurrensen är på sökorden. När en sådan kartläggning är gjord bestämmer man vilka sökord som är mest relevanta för webbplatsen och som man har bäst utsikter att lyckas med.

En typisk kartläggning kan se ut så här:

 • Brainstorming: I ett första skede behöver man få fram en grov bild av vad användare kan tänkas söka efter inom den nisch som webbplatsen har. Bilden ska täcka alla sorters sökningar som leder till en sida eller ett innehåll på webbplatsen. Man kan ta hjälp av rapporten sökfrågor i Google Webmaster Tools (Verktyg för webbplatsansvariga) som visar för vilka sökfrågor och på vilken position webbplatsen kvalificerar enligt Googles algoritm. Med dina “fria associationer” och faktiska data från Webmaster Tools har du en första uppsättning sökord som du kan använda i AdWords sökordplanerare. Sökordsplaneraren kan ge dig ytterligare uppslag och idéer genom den funktion som redovisar relaterade sökord. Det ger förslag på ytterligare sökord som Google anser är näraliggande till de sökord som du matar in i sökordsplaneraren.
 • Sammanställa data: När du tagit fram en uppsättning sökord som du vill gå vidare med, kartlägger du sökfrekevensen och konkurrensen för varje sökord. Även detta kan göra du med hjälp av sökordsplaneraren. Sammanställ sedan sökord, frekvens och konkurrens i ett kalkylark (t ex Excel). Infoga även sökfrekvens och kokurrens för de sökord du genom Webmaster Tools kunnat konstatera ger dig bra exponering och som du anser viktiga.
 • Filtrera och sortera: I det här skedet bör du att filtrera sökorden och ta bort de som har för låg frekvens, dvs där sökningar görs för sällan, för att de ska vara värda att satsa på. Du bör också filtrera ut de sökord som har för hög konkurrens för att det ska vara realistiskt att lyckas med dem. Sortera sökorden och se om de kan grupperas under olika övergripande kategorier.
 • Beslut: När du har ett faktaunderlag i form av ditt kalkylark är det dags att för hand matcha de sökord som du vill sikta på med de sidor på webbplatsen passar för sökorden.
 • Genomförande: Nu är det dags att använda sökorden genom att se till att de förekommer i de viktigaste SEO-elementen på sidorna. Dessa element är title, meta description, H1, strong och alt/title-attribut för bilder. Det kan bli aktuellt att skriva om hela texten för en sida med utgångspunkt i SEO-strategin. Ett varningens ord: flippa inte ut och peppra sidan med fraser och ord för sakens egen skull. För att din sökmotoroptimering ska lyckas behöver sökorden förekomma i en naturlig kontext och språkdräkt. Innehållet behöver vara trovärdigt för att ge önskat resultat. Google är skickliga på att sortera ut innehåll som inte håller en bra kvalitet och som endast är till för att manipulera sökresultaten. Dessutom kommer de besökare du eventuellt lockar att reagera negativt på märkliga och onaturliga formuleringar. I allmänhet räcker det att sökorden förekommer en gång i sidans title och description, samt någonstans i brödtexten för att sidan ska klassas som relevant för sökningen.

Att använda personas vid sökordskartläggningen

Personas används i två moment av sökordskartläggningen.

Brainstorming: När du gör den grova listan av potentiella sökord i brainstormandet använder du dina personas för att fråga dig om sökorden motsvarar dina personas mål och de uppgifter som de försöker lösa med sin sökning. Du frågar dig också hur olika sökpersonas målsättningar och intentioner skiljer sig åt? Om vi reflekterar över sökpersonan Jan Olsson i exemplet i början av artikeln så tror vi att han söker efter jämförelser av olika telefonmodeller som “Samsung Galaxy och Nokia Lumia antal megapixel”. Sökordspersonan Anna, å andra sidan, använder kanske sökord som som “fri surfmängd” och “kort bindningtid”? Sökpersonerna hjälper dig att få uppslag till de olika vinklar som användare har för att närma sig ditt innehåll.

Genomförande: Efter att man har vaskat fram de potentiella sökorden används sökpersonas vid genomförandet. Personas används för att hitta rätt tonfall och inriktning för texterna på målsidorna (landningssidorna). Om du riktar in dig på personan Jan, som är teknikintresserad, så behöver du se till att innehållet fokuserar på de fakta och jämföresler han efterfrågar. Om du siktar in dig på Anna, så behöver du se till att att ord som förmånligt och billigt förekommer. Och du kanske bestämmer dig för att ta fram en snygg infografik över priser och villkor för olika abonnemangsformer.

Att bygga länkar

Personas är ett bra verktyg när man bestämmer sig för vilka länkar man vill försöka få till sin webbplats – dvs när man tar fram en länkbyggarstrategi. Målet är att skapa och sprida innehåll som målgruppen kommer att tycka om och vilja dela och länka till.

Personas som länk-bete

Personas kan användas när man bestämmer vilket innehåll som attraherar målgruppen. Exempelvis kan man kartlägga de bloggar som en persona kan tänkas gilla. Jan kanske följer en blog om tekniska gadgets och coola appar. Vilken sorts innehåll länkar sådana bloggar till? Man bör ta fram lämpliga ämnen och fundera över vilket format innehållet ska ha. Kanske ska det vara filmklipp, steg-för-steg-guider eller tabeller med tekniska jämförelser?

Personas kan användas som en kontroll för om ett innehåll är relevant och attraktivt genom att ställa frågor som “Skulle Jan gilla det här? Skulle han dela den här sidan?”

Använd personas för att fundera kring hur du kan skapa en relation mellan dig och målgruppen. Fundera över dina personas motiv och hur du kan underlätta för dem att uppnå sina mål eller lösa de uppgifter de försöker lösa. Använd dina personas för att välja rätt uttryck och ord, så att du talar deras språk.

Personas för kommentarer 

Att skriva gästkommentarer är ett klassiskt grepp för att bygga länkar, men hur pass stor relevans det har råder det delade meningar om. Väljer du att använda den metoden är personas är ett bra verktyg för att hitta ämnen för gästkommentarer på bloggar och forum. Fundera på vilka webbplatser dina personas besöker och vilken sorts artiklar de läser när de kommer dit. Jan, t ex, gillar teknikbloggar och webbplatser med nyheter inom teknik och IT. Försök att kartlägga relevanta artiklar genom att söka på begrepp som “Jämförelse mobiltelefoner kommentarer, kommentarsfält, kommentera”. En bra gästkommentar hade t ex kunnat vara “Bra jämförelse av Nexus och iPhone” eller “Nexus har bättre kamera, men saknar inbyggda filter”. Att använda välformulerade titlar som är relevanta för artikeln/blogginlägget är viktigt för att se till kommentaren godkänns och blir läst.

Nu är det din tur

Den här artikeln har gett dig första bild av hur personas kan användas som ett verktyg vid SEO-arbete. Givetvis är det inte en heltäckande bild och det finns säkert mycket mer som är värt att nämna och experter som har avvikande uppfattningar. Syftet har varit att ge dig en grundkunskap om vad personas är och hur de kan användas, så att du kan komma igång och använda personas i arbetet med din SEO-strategi.

Om du har frågor eller kommentarer så hör gärna av dig till Popolo på Facebook eller Google Plus.