Att komma igång med Google AdWords

Hjälp med Google AdWords

Vad gör man om man gjort allt som står i ens makt för att göra en bra webbplats men ingen besöker den? Det enkla svaret är att annonsera med Google AdWords. AdWords kan tyckas vara ett avskräckande och komplext verktyg första gången man använder det, men egentligen är det inte så svårt att komma igång. Även med en begränsad budget på 10 kr om dagen är det värt att testa AdWords för att se om det kan generera trafik.

Så här kommer du utan krångel igång med AdWords på ett par minuter.

Skapa ett konto

AdWords - skapa konto

Som vanligt när det gäller Google är första steget alltid att skapa ett konto. Du behöver inte använda ett personligt användarkonto om du inte vill, utan det går bra att skapa ett separat konto som endast är till för annonseringen. Klicka på “registrera dig nu” och välj om du vill logga in med ditt vanliga Google-konto eller om du vill skapa ett särskilt konto för AdWords.

Att ställa in sitt konto är enkelt och självförklarande. Tänk bara på att du behöver ha ett kreditkort tillgängligt för att kunna betala för annonserna. När du väl har verifierat ditt konto är det dags att sätta igång och skapa en annons.

Skapa en kampanj

AdWords kampanjhantering

Begreppsvärlden för AdWords kan tyckas förvirrande i början. Det man behöver veta är att annonser delas upp i kampanjer som i sin tur kan ha en eller flera annonsgrupper. Varje Annonsgrupp kan innehålla flera olika sökord och flera olika annonser. Såvida dina annonser inte är väldigt komplicerade är det generellt sett en bra regel att hålla nere antalet annonsgrupper per kampanj (i de flesta fall räcker det med en enda annonsgrupp). Om du å andra sidan vill köra ett flertal olika annonser för att experimentera med vilka ord och fraser som fungerar bäst, kan det vara bra att ha flera olika annonsgrupper.

För att komma igång klickar du på Kampanjer i menyn längst upp på sidan och sedan på den röda knappen +Kampanj. Du väljer sedan om dina annonser ska ingå i söknätverket (för användare som söker direkt på Google), Display-nätverket (annonser som syns på Googles partnerwebbplatser via AdSense) eller bådadera. Det som ger störst exponering är naturligtvis att använda båda nätverken, men söknätverket är mer träffsäkert och kan bättre ringa in de användare som aktivt söker på de sökord du använder.

I nästa steg ska man döpa sin kampanj. Var uppmärksam på inställningarna under avsnittet Platser. Här väljer du inom vilket geografiskt område din annons ska visas. Inställningarna ger möjlighet till väldigt komplexa urval om man så önskar. Man kan t ex på kommunen när ange var annonsen ska visas och/eller inte visas. T ex kan du välja att visa annonsen i Skåne län, men utesluta Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Det exempelet skulle kunna gälla ett samarbete mellan dessa tre kommuner att locka fler företag från övriga Skåne att etablera sig i dessa kommuner. Eller man kan annonsera i hela Sverige, men utesluta Skåne om man är en skånsk turistorganisation som Visit Skåne. Kombinationsmöjligheterna är i det närmaste oändliga.

AdWords inställningar för platser

Allra längst ner på sidan hittar du AdWords annonstillägg som ger möjlighet att lägga till platsinformation, länk till den egna webbplatsen, telefonnummer och koppla annonsen till ditt företags profilsida på Google+.

Bestämma en budget

AdWords budgivningsstrategi

På den nedre delen av sidan för att skapa en ny kampanj finns även avsnittet Budgivningsstrategi. Att bestämma budgivningsstrategi är ett av de viktigaste stegen när man vill lyckas med AdWords.

Budgivningsstrategin för din kampanj består av två delar: Standardbud och Budget per dag. Standardbudet avgör hur mycket du kommer att betala för att få ett klick på din annons. Om du bestämmer att ditt standardbud är 2,50 kr (ett ganska litet belopp) betyder det att du betalar SEK 2,50 varje gång någon klickar på din annons.

Det kan visa sig bli dyrt att betala 2,50 kr per klick om en annons blir populär och får väldigt många klick. Därför ger Google dig möjligheten att sätta ett tak på hur mycket du vill lägga på dina annonser om det skulle bli ett intensivt klickande. Det är alltså i Budget per dag du anger hur mycket du maximalt är beredd att betala per dygn för att din annons ska visas. Om du skulle få fler klick på annonsen än din budget räcker till försvinner annonsen från söknätverket och visas inte igen förrän nästa dag. I vårt exempel innebär det att om du sätter budgeten till 10 kr slutar annonsen att visas efter fyra klick.

Beloppen för standarbud och budget per dag är kommunicerande kärl. Vilka belopp som är rätt beror i hög grad på ditt verksamhersområde och vad annonseringen syftar till. Det är viktigt att skaffa sig en tydlig bild av vilken målsättning man har och vilken budget man vill allokera till annonseringen. Ett sätt att sätta budgeten kan vara att utgå från en traditionell marknadsföringsbudget. Det är lättare att tänka i termer av vad man vill spendera per månad eller år och sedan översätta det till standardbud och budget per dag. Om du har 20 000 kr/år att lägga på AdWords, blir din dagliga budget ungefär 55 kr.

Nästa fråga att fundera över är hur många klick man kan förvänta sig på ett dygn. Om din verksamhet erbjuder konsulttjänster som riktar sig till få kunder och tar ut höga arvoden, är din förväntan i allmänhet att få relativt lite eller minimal trafik, men du kan vara beredd att betala mycket för varje enskild lead. Du bör i så fall ange ett högt standardbud. Men om du däremot säljer billiga massproducerade varor för 9,90/st är det sannolikt inte ekonomiskt motiverbart med en kostnad per klick på mer än 0,50 – 1 kr om annonseringen ska löna sig.

AdWords är en marknadsplats som på samma sätt som t ex e-bay eller Tradera och när du lägger bud på sökord fungerar det likadant som att bjuda på en auktion. Andra annonsörer kommer att bjuda på samma sökord som du och Google avgör sedan hur annonserna visas efter vem som betalar mest. Att bjuda mycket för att hamna först kräver att man lägger höga bud på 20, 30, 40 kr eller ännu mer. Är budet för lågt innebär det att man hamnar på undanskymd plats eller inte syns alls, åtminstone syns man inte förrän efter att de största annonsörerna har gjort slut på sin dagliga budget.

Autkionsmodellen och budgivningen är bra att ha bakhuvudet och känna till, men i det här sammanhanget – för att komma igång med AdWords -är det är ingenting som vi behöver slå knut på oss själva över. Alla inställningar för bud och budget etc går att ändra i efterhand när du vill. Det viktigaste i det här skedet är att du kommer igång med annonseringen och får en känsla för hur AdWords fungerar.

Att skapa en annonsgrupp och välja sökord

AdWords skapa annonsgrupp och välja sökord

Efter att du skapat en kampanj väljer du att skapa en annonsgrupp. Samtidigt anger du också vilka sökord som annonsgruppen ska vara kopplad till. Att välja sökord är ett omfattande ämne och en vetenskap i sig som går utöver den här artikelns ämne. Men en generellt tumregel kan vara att annonsera för samma sökord som din webbplats är optimerad för. Reglerna för sökord till AdWords är i princip samma som reglerna för sökmotoroptimering. Ju bredare och mer allmänna dina sökord är (t ex “Advokatbyrå”) desto större är trafikmängden och desto större kommer konkurrensen att vara på de sökningarna. Mer smala och specifika sökord (“Advokatbyrå i Malmö”) har mindre konkurrens, men de har även en mindre trafikmängd att locka potentiella besökare ifrån. Det kan vara bra att känna till att för sökord med extremt lite trafik visar Google inga annonser alls, även om du är den enda budgivaren på de sökorden.

Googles Sökordplanerare kan vara till stor hjälp när du ska välja sökord. Sökordsplaneraren ger dig möjlighet att ange sökord och föreslår sedan alternativa sökord som du kanske inte tänkt på. Där ser man också hur mycket trafik respektive sökord får i genomsnitt, vilken konkurrens som råder vid budgivningen och det för tillfället gällande föreslagna budet.

Att skriva en annons

AdWords att skriva en annons

Nästa steg är att skriva en annons. Att skriva copy är ett hantverk med särskilda förutsättningar, kunskaper och yrkesknep och det vore förmätet att försöka beskriva det här, men ett tips när du skriver din annonstext är att det bra om du experimenterar med att använda olika rubriker och annonstexter över tiden för att se hur det påverkar resultatet. Det finns inte särskilt mycket utrymme att formulera sig på: en rubrik på 35 tecken, två annonstextrader på vardera 35 tecken och sedan en URL (webbadress). Renodla ditt budskap och använd dina starkaste argument. Försök att betrakta texten ur läsarens perspektiv.  Det kan tyckas banalt, men specialerbjudanden som “Beställ två och betala för en”, rabatter och tydliga uppmaningar (call-to-action) som t ex “Köp nu!” ger ofta ett bra utfall. Tänk dock på att Google granskar och godkänner alla annonser så använd samma goda omdöme som gäller för all annan marknadsföring och kommunikation. Var seriös. På supportsidorna för Google AdWords finns bra Tips på hur du skapar framgångsrika textannonser. Avsätt en minut eller två för att läsa igenom dem.

Att mäta utfallet

Till skillnad från traditionell annonsering, där det kan vara lite si och så med att ha tid och resurser att mäta utfallet och mätmetoderna kan vara mer eller mindre exakta, är AdWords en enda stor mätfest. När din annons väl är skapad kommer du omedelbart att kunna se hur det går. På AdWords startsida visas ett diagram över hur det går och det finns tabeller som visar resultaten i de olika sökordskategorierna.

För att tränga på djupet, klickar du dig fram genom kampanjer och annonsgrupper för att se ytterligare detaljer. Det kan lätt hända att man blir besviken över resultatet i början. AdWords är en hyperaktiv marknad och priserna är ibland väldigt höga på bra sökord.

På sidan för annonsgrupp finns en kolumn med rubriken Status. Sökord som är markerade med Kvalificerat är annonser som ligger ute “live” och sökord markerade med Under förstasidesbudet är sådana som inte är aktiva och inte visar någon annons. Att en annons är markerad som under förstasidesbudet kan antingen bero på att du inte bjudit tillräckligt högt eller att annonsens kvalitetsresultat är för lågt. Kvalitetsresultatet är ett komplicerat begrepp, men lite förenklat kan man säga att Google jämför annonsen med de sökord som den ska inrikta sig på och den målsida (landing page) som du skickar besökarna till. Google gör sedan en värdering av hur relevant annonsen är. Kvalitetsresultatet är en parameter som Google använder för att minska mängden spam. Ju bättre sökord, annonstext och målsida passar ihop, desto bättre kvalitetsresultat får annonsen. Du betyder inte nödvändigtvis att du misslyckats om ett kvalitetsresultat blir lågt. Det är ganska ovanligt med kvalitetsresultat över 6/10. Enklaste sättet att åtgärda “under förstasidesbudet”-felen är att öka budet på sökordet.

Kontinuerlig förbättring av dina annonser

Att sätta igång med AdWords är att sätta igång en process som inte har någon definierad slutpunkt. En annons som gick bra förra veckan kan plötsligt vara inaktiv nästa vecka, antingen på grund av Googles granskning av dess kvalitet eller för att en konkurrent bjuder mer än du. Gå igenom dina annonser med jämna mellanrum för att se vilka som fungerar och vilka som inte gör det. Det kan hända att du behöver öka ditt bud eller att du bör ta bort en annons som går dåligt. Vissa annonser kanske ska bytas ut helt och hållet för att se om en annan text ger mer klick.

Under Möjligheter på AdWords webbplats kan du hitta ytterligare uppslag till hur du kan optimera din annonsering och Google jobbar aktivt med att skicka e-post till sina AdWords-kunder med tips om förbättringar och möjligheter.

Nu är det bara att sätta igång. Om du har frågor eller kommentarer till den här artikeln kan du gärna lämna dem på Popolos Facebook-sida.

Vill du ha professionell hjälp med din AdWords-annonsering och hur du kan koppla ihop den med Google Analytics och din webbplats? Kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret.