6 tips hur du kan använda Google Webmaster Tools till att förbättra din SEO

Webmaster Tools ger dig möjlighet att förstå hur Google ser på din  webbplats

Många använder Googles Verktyg för webbansvariga (Google Webmaster Tools – förkortat: GWT) till att analysera tekniska aspekter av en webbplats. Ofta tittar man på uppgifter som t ex genomsökningsstatistik (crawl stats), genomsökningsfel och avancerade utdrag (de textrader som visas under sökresultaten).

Men utöver att använda verktyget för teknisk analys, kan man använda GWT för grundläggande SEO-förbättringar av innehållet på sidorna.

1.  HTML-förbättringar

Under Sökfuntionernas utseende hittar du HTML-förbättringar. Det är en rapport som ger dig en överblick över eventuella problem med webbplatsens metabeskrivningar (meta description tag) och titlar (title tag) samt en lista över sidor som Google inte kunnat indexera.

När man ägnar sig åt SEO är det viktigt att ha unika description-taggar och optimerade title-taggar. Rapporten HTML-förbättringar gör det enklare att hitta problem med description/title och enklare att veta på vilka sidor man behöver vidta åtgärder för korrigera eventuella fel.HTML-förbättring Webmaster Tools

Till exempel ser vi i skärmavbilen ovan att 25 sidor har dubbla title-taggar. Om vi klickar på “dubbla rubriktaggar”-länken visas en lista över alla 25 sidor där problemet förekommer vilket gör det lätt att identifiera vilka sidor som behöver uppdateras och åtgärdas.

2. Innehållssökord

Under Googles Index hittar man Innehållssökord. Det är ett verktyg som visar hur Google ser på din webbplats –– till skillnad från hur du själv ser på den och vad du själv anser att din webbplats handlar om. Det kan vara en väldigt intressant insikt. Ofta skiljer sig Googles uppfattnig från din egen. Överraskning? Beväpnad med den här kunskapen har du möjlighet att göra någonting åt det genom att se till att ditt innehåll innehåller rätt sökord.

Det rapporten visar är vilka nyckelord (sökord) som används på din webbplats. den visar vilken betydelse sökorden tillmäts och hur många variationer av orden som används på sajten. Det här hjälper dig att förstå om du behöver mer innehåll för vissa nyckelord (sökord) och ämnen för att din webbplats ska vara relevant (ur Googles perspektiv). I rapporten framgår också vilka sidor nyckelorden (sökorden) finns på. Se bilden nedan.

Innehållssökord Webmaster Tools

3. Strukturerade data

Strukturerade data är ett sätt att visa sökmotorerna vad din webbplats handlar om. Det kan i sin tur bidra till förbättrad ranking och ökad trafik. GWT har en funktion som visar vilken typ av strukturerad data som Google kunnat upptäcka på din webbplats och visar vilka adresser som respektive typ av strukturerad data förekommer på. Rapporten för detta finner du under Sökfunktionernas utseende > Strukturerade data.

Strukturerade data

OBS: Det här verktyget innehåller endast översta nivån av ett data-schema på en sida. Om din sida t ex har ett schema.org/Event som sin tur innehåller ett schema.org/Place, så räknas bara den översta nivån, d v s schema.org/Event.

4. Hjälp med uppmärkning av strukturerade data

Under Andra resurser finns Hjälp med uppmärkning av strukturerade data som ger möjlighet att tagga datafält för händelser, produkter och annat på din webbplats.

Hjälp med uppmärkning

För den som är osäker på hur man ska komma igång med att använda strukturerade data är detta ett enkelt verktyg som låter dig peka och klicka direkt på sidan som ska märkas upp. Det bästa med verktyget är att det inte behövs några ändringar i sidans HTML, du markerar och taggar varje datanyckel på respektive sida på din webbplats direkt genom Google Webmaster Tools.

5. Webbplatskartor

Under verktyget Webbplatskartor kan du se alla webbplatskartor som du lagt till (eller som Google hittat) och statistik som t ex det datum den senast behandlades och antalet sidor som skickats in och blivit indexerade. Den här informationen går att få redovisad per innehållstyp, d v s webbsida, video, bilder eller nyheter.

Ytterligare ett bra verktyg är LÄGG TILL/TESTA WEBBPLATSKARTA. Där kan du ange en webbadress som Google skannar av. Du får sedan  återkoppling på eventuella fel som behöver åtgärdas i din webbplatskarta.

6. Ta bort webbadresser

Om du behöver ta bort en webbadress från Googles index kan du använda verktyget Ta bort webbadresser. Det är ett kraftfullt verktyg som bör användas med försiktighet. Använd bara vertyget om du vill ta bort en webbadress (URL) permanent. Använd det inte om en ompekning är det som i själva verket behövs.

Google ger själva ett bra exempel i sin manual. Om du t ex av misstag råkar visa säkerhetsklassad information som t ex ett kreditkortsnummer och du behöver få en sida borttagen ur Googles sökresultat, då kan du begära att innehållet tas bort i förtid (dvs före nästa automatiska indexering av din webbplats). Verktyget hittar du under Google index > Ta bort webbadresser i vänstermenyn.

Verktyg för webbansvariga är bra för snabba enkla SEO-förbättringar

Verktygen i GWT hjälper till att sätta prioriteringsordningen i arbetet med SEO och snabba upp analysen av “var skon klämmer”. Men de sex verktyg som nämnts här är bara en liten del av det som ingår i GWT. Du bör förstås utforska och bekanta dig med alla verktygen som ingår i Webmaster Tools och därigenom bli ännu bättre på att sökmotoroptimera sidorna på din webbplats.

Vill du veta mer om SEO och hur du kan förbättra din synlighet på nätet? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att göra en analys av din nuvarande situation och ta fram en strategi för hur du kan förbättra din synlighet.

Tyckte du att den här artikeln var bra? Dela den på Google+, Twitter eller Facebook och lämna en kommentar i tråden här nedanför.